Home » Grup Menatwork » sc GRUP MENATWORL srl, 2002

sc GRUP MENATWORL srl, 2002

În funcţie de dinamica mediului de afaceri şi de necesităţile identificate la nivelul companiilor colaboratoare, structura organizatorică a grupului este formulată în scopul facilitării parteneriatelor cu terţe societăţi, care prin natura lor sunt adiacente obiectivului de dezvoltare a afacerii.

Din perspectiva realizării de sinergii, generatoare de avantaje reciproce (Grup Menatwork ~ Partener Potențial), optica societății Grup Menatwork este orientată către stabilirea acordurilor de tip win-win:
 posibilitatea înfiinţării de noi societăţi;
 asocierea cu noi parteneri în societăţile existente;
 agrearea formulelor de business de tip: joint-ventures, prestări de servicii, închiriere utilaje de producție, închiriere sectoare de activitate, închiriere spaţii de interior și exterior.

În etapa actuală, societatea Grup Menatwork este interesată de dezvoltarea de sinergii cu parteneri externi (companii străine, mai ales italiene), care vor să intre pe piaţa românească pentru a dezvolta activităţi similare ori adiacente cu cele tipice grupului. În contextul unui astfel de parteneriat, Grupul Menatwork oferă propria experienţă şi know-how cu privire la piața națională.

Având convingerea că „uniunea este puterea", în această fază a economiei și în special, pe piaţa românească, crearea de alianțe și atragerea de noi competențe, cu provenienţe externe, pot genera beneficii grupului, partenerilor externi și totodată întregii națiuni.« inapoi